Наукові конференції

Оновлено: 23.01.2020

Series of annual conferences: Integral Human Devepopment In The Digital Age

Friendship in the Time of Facebook

27 лютого – 1 березня 2019

сторінка конференції

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Медії та ідентичність»

14-17 травня 2015 року

 

сторінка конференції


 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція

«Медії та ідентичність»

16-17 травня 2014 року

Сергій Рачинський :: Ідентичність в епоху нових медій

Ольга Духніч :: Політики і практики ідентичності в сучасних медіях

Борис Потятиник :: Нові медії у старому світі – виклики й контроверсії

Максим Саваневський :: Як нові медії змінюють споживання інформації в Україні

Олександр Смолянський (Росія) :: Віднайдений рай: роздуми про сучасні події в Росії та Україні у мас-медіях та соціальних мережах

Зейнеп Арслан (Туреччина) :: Мова ненависті в турецьких друкованих медіях

Сурен Дегерян (Вірменія) :: Табу і ненависть. Вплив нових медій на порядок денний традиційних ЗМІ Вірменії

Ольга Романова (Білорусь) :: Модель соціалістичної національної ідентичності і пошук її альтернатив у білоруському кінематографі

Ольга Брюховецька :: «Не-ідентичне-з-собою»: оніричне позиціювання суб’єкта у фільмі «Тіні забутих предків»

Ахмет Ґюрата (Туреччина) :: Пам’ять та ностальгія в турецькому кіно


Міжнародна науково-практична конференція «Медії та ідентичність»

18-19 травня 2012 року

Володимир Кулик :: Мова й ідентичність в українському медійному дискурсі


Володимир Кулик – доктор політичних наук, провідний науковий співробітник відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. Кураса НАН України.


Наталія Соколова (Росія) :: Нові медіа, трансмедіа і проблема культурної ідентичності

«Трансмедиа – новое явление, характеризующееся слиянием многих медийных форматов. Это не то, что используют в рекламе, когда продукт или услугу продвигают через разные медийные каналы. В случае трансмедиа разные медийные форматы создают целостный, очень слаженный мир Наталія Соколова»

«Трансмедіа продукують не просто фан-спільноти, а цілі субкультури, або – за Стенлі Фішем – інтерпретативні спільноти. Цим живуть мільйони людей, які реально впливають на політику, економічні й культурні процеси Наталія Соколова»

Наталія Соколова – доктор філософських наук, керівник магістерської програми «Соціальна аналітика нових медіа та інтернету» Самарського державного університету, викладач Європейського гуманітарного університету (м. Вільнюс), редактор російської версії електронного журналу Digital Icons, автор дослідження «Популярна культура Web 2.0: до питання картографії сучасного медіаландшафту». Передчасно пішла з життя 2012 року.


Ліен Пупчек (США) :: Формування ідентичності: аналіз матеріалів Інтернет-медіа в контексті Євро-2012 як свідчення нової України

«Сприйняття України за кордоном так само неоднозначне. Частина іноземців бачить Україну виключно у зв’язці з Росією Ліен Пупчек»

Ліен Пупчек – доктор (Ph.D) комунікації, університет Квінз, Північна Кароліна, США.


 

Відкритий науковий семінар кафедри журналістики УКУ

1 травня 2012 року

 Софія Філоненко, Бердянськ :: Український бестселер: статистика – естетика – технологія

«Наша національна специфіка – у нетиповому завданні, яке покладається на українську масову літературу. Адже в усьому світі вона радше виконує розважальну чи психотерапевтичну функцію, а в нас вона ще й має місію – українізувати середовище та створити собі самій україномовного читача Софія Філоненко»

Софія Філоненко – доктор філологічних наук, професор Бердянського державного педагогічного університету, автор дослідження «Масова література в Україні: дискурс/гендер/жанр».