Монсеньйор Пол Тайґе: інавгураційна промова

Оновлено: 09.01.2015

ЖУРНАЛІСТИКА: ПРОФЕСІОНАЛІЗМ І ЕТИКА

Я хочу поговорити з вами як людина, яка працює над усвідомленням важливості комунікацій для суспільства і в житті Католицької Церкви. Ми є свідками зростаючого темпу розвитку технологій, доступних для підтримки і полегшення людського спілкування. Ми переживаємо зміну парадигми в самій культурі спілкування – де існує не лише спілкування та обмін інформацією, що зростає за обсягом, швидкістю, ефективністю та доступністю, а й відбуваються супутні зміни у технологіях, які використовують для спілкування, навчання і праці.

Папа Бенедикт XVI у своєму посланні з нагоди 42-го Всесвітнього дня комунікацій у 2008 році відзначив, що «багато людей зараз роздумують над необхідністю існування «інфоетики», так само, як ми маємо біоетику в галузі медицини і в наукових дослідженнях, пов’язаних з життям». Реакція людей на використання Папою цього терміну демонструє, перш за все, громадську потребу більшої уваги до етичних аспектів комунікації.

Етика і журналістика: внутрішній зв’язок 

Люди певної професії, які володіють спеціалізованими знаннями та досвідом, можуть надавати важливі послуги для населення в цілому. Вони ж зустрічаються зі значними потребами суспільства. Лікарі є фахівцями з охорони здоров’я, адвокати є фахівцями у сфері захисту прав та інтересів людей, суспільних благ, справедливості і порядку і т.п. Це означає, що роздуми про журналістську етику повинні розпочинатися з роздумів про природу навичок і досвіду, якими би мали володіти професіонали, та про добро людей, яким вони прагнуть служити. Навіть найбільш поверхневі роздуми покажуть, що турбота про правду буде основною етичною цінністю. Для тих, хто бере участь у навчанні комунікації, Папа Бенедикт уточнив, що «у світлі цього визначення, я закликаю вас, як педагогів, живити і винагороджувати цю пристрасть до правди і добра, яка завжди сильна в молодих людей. Допоможіть їм віддати себе повністю для пошуку істини. Навчіть їх, однак, що їхня жага правди, особливо в питаннях, що зачіпають суспільні інтереси, не повинна бути перекручена, щоб не стати релятивістським цинізмом, в якому всі претензії до істини і краси регулярно відкидаються чи ігноруються».

Етика не повинна нав’язуватися довільно ззовні – етика має народитися з роздумів і переживань «вдумливих практиків». Ті особи, які є фахівцями в області етики, – богослови, філософи і юристи – можуть допомогти фахівцям зрозуміти і оцінити основні теорії і традиції формальних етичних міркувань. Етику не повинні, однак, залишати на так званих експертів. Серйозна професійна етика вимагає співпраці тих, хто має формальне навчання в області етики, і тих, хто розуміє і має великий досвід у своїй професії.

Професійна етика: розуміння основ

В одному з найцікавіших трактувань питання етики та відповідальності засобів масової інформації британський філософ Oнора О’Ніл підкреслила важливість довіри у забезпеченні повноцінного громадського життя. Вона говорила про важливість відповідальності засобів масової інформації перед різними зацікавленими групами та рівень довіри до них. Вона наголосила на важливості здійснювати цю роль відповідально: якщо засоби масової інформації вводять в оману, або якщо читачі не можуть оцінити їхнього повідомлення, криниці громадського дискурсу і суспільного життя отруєні. Нові інформаційні технології можуть бути антиавторитарними, але, що цікаво, вони часто використовуються антидемократичними способами. Ці технології підривають наші можливості оцінювати заяви інших і визначати рівень нашої довіри.

Якщо професіонали з соціальної комунікації гарантують, що їхні навички і знання дійсно служать загальному людському благу, вони повинні бути пильними, щоб підтримувати етичні зобов’язання піклуватися про інтереси інших осіб більше, ніж про особисту вигоду. Професійні вимір не повинен вступати в конфлікт з майстерністю. Ми знаємо, що у сфері медицини ми не повинні робити все, що ми можемо зробити. У рівній мірі це стосується і галузі зв’язку, де «не все те, що технічно можливо, етично допустимо». Тільки тоді, коли ці технології використовуються, щоб служити благополуччю окремих осіб і людських спільнот, ми можемо сказати, що вони дійсно є інструментами прогресу.

У своїй енцикліці «Милосердя в істині» (Caritas in Veritate) Папа Бенедикт підкреслив необхідність правильного використання нових технологій: «Просто тому, що соціальні комунікації збільшують можливості взаємозв’язку та поширення ідей, з цього не випливає, що вони сприяють свободі інтернаціоналізувати розвиток та демократію для всіх. Для досягнення мети такого роду, вони повинні зосередитися на підтримці гідності людей і народів, їх повинна надихати благодійність та служба заради істини, добра, а також природного і надприродного братерства».

Факультетам комунікації слід заохочувати тих, хто працюватиме у ЗМІ, захищати етичні основи своєї професії. Вони повинні пам’ятати, що ці етичні зобов’язання може бути підірвано конкуренцією за аудиторію, комерційним тиском та ідеологічними забобонами. Цікаво відзначити, що ніхто не прагнув захищати серію останніх журналістських скандалів (дезінформація, непристойні вторгнення в приватне життя, плагіат і маніпулювання джерелами) на рівні етичних принципів. Ця етична криза була на екзистенційному, а не на епістемологічному рівні. Постає, однак, питання культури різних засобів масової інформації, що дозволяли існування подібних ситуацій та не змогли виявити і заборонити їх. Професіоналів потрібно заохочувати турбуватися про культуру свого робочого середовища. Їх також необхідно попереджати про небезпеку перетворення засобу масової інформації на голос «економічного матеріалізму і етичного релятивізму».

У контексті нових цифрових засобів інформації варто зазначити, що етична відповідальність окремих журналістів та засобів масової інформації в цілому є ще більшою і загрозливішою. Зокрема, результатом змін у структурі журналістики є те, що все менша кількість професійних журналістів обробляють все більший обсяг інформації. Завжди існує небезпека того, що журналісти не будуть в змозі мислити глибоко і критично через так зване «інформаційне перевантаження». Існує реальна небезпека, що наш культурний дискурс стає поверхневим. Поступова втрата межі між наданням інформації та розважальним повідомленням також впливає на втрату соціальних апетитів до сприйняття важливих питань.

Цей ризик зниження журналістських стандартів ще більше посилюється у цифровій площині, де традиційне розходження між споживачами та виробниками новин, інформації і думок є не таким чітким. Використання блогів, twitter та інших соціальних медіа означає, що історії відредаговані, прокоментовані і повторно записані аж тоді досягають своєї остаточної аудиторії. Важливо, що, будучи медіаграмотними, громадськість може працювати з засобами масової інформації більш інформованим і критичним чином. Більш поінформована та активна громадськість призведе до існування відповідальніших ЗМІ.

Основні види етики: корисні відмінності

Згідно з академічними школами філософії, розрізняють фундаментальну (або основоположну) етику та спеціальну (або прикладну) етику. Хоча етика комунікації, безумовно, належить до області спеціальної етики, важливо, щоб студентів ознайомили з об’єктивними етичними теоріями, такими як природний моральний закон традиції, які сягають своїм корінням до переконання, що правильність чи неправильність етичного вибору людини можна розрізнити в процесі роздумів про те, що значить бути людиною. Ці теорії сприяють діалогічному підходу до етики, тобто доступному для кожної людини, незалежно від її релігійних або ідеологічних відмінностей, а також забезпечують теоретичну основу для можливості справжнього громадського обговорення етичних питань. Це загальне прагнення пошуку істини, переконаність в кінцевій об’єктивності істини додає таким дебатам їхню максимальну вартість. Інакше вони стають вправами з примусу і маніпуляції, в якій кожен прагне до утвердження власної точки зору без будь-яких посилань на істину.

В області фундаментальної етики велику увагу було приділено важливості відмінності між нормативною етикою та «етикою характеру». Етика – це не лише те, що ми робимо або правила чи норми, якими ми повинні слідувати. Етика стосується також типу людей, їхніх чеснот, які повинні бути закладені та виховані. Якщо школи або факультети комунікації хочуть бути ефективними у пропагуванні етичної формації своїх студентів, вони не будуть задоволені лише вивченням професійних кодексів етики або формулюванням етичних норм і правил. Вони також повинні прагнути формувати характер своїх студентів. Етика ніколи не стосується лише того, що люди роблять, але й того, якими ці люди є. Ми повинні обдумати, як ми можемо сформувати характер наших студентів так, що вони будуть мати готовність жити згідно з найвищими цінностями.

Важливо, що ми даємо можливість нашим студентам оцінити кращі етичні традиції своєї майбутньої професії шляхом визначення для них відповідних зразків для наслідування. У цьому контексті доречно згадати, що багато журналістів свідчили свою відданість правді. Журналісти в усьому світі, і я знаю таких в Україні, піддавалися переслідуванням, були ув’язненими і навіть віддавали життя через свої зобов’язання і через небажання мовчати перед обличчям несправедливості та корупції. Ми повинні виховувати в наших студентів захоплення такими особами та журналістами, віруючими і невіруючими, які, найчастіше великими витратами для себе, мали мужність протистояти загрозам або хабарам від тих, хто намагався підірвати їх дух або змусити їх замовкнути.

Етична місія католицького університету 

Будь-яка серйозна взаємодія між питаннями комунікації та її призначення призведе до питань про суть і мету життя. Навіщо бути правдивим? Навіщо звертати увагу на тяжке становище тих, хто страждає від бідності або експлуатації? Чому прагнуть викрити брехню та несправедливість тих, хто багатий чи перебуває при владі? У наших навчальних програмах ми повинні відкрити ці питання. Такі питання можна піднімати на основі прикладів з літератури чи кіно. Я вже говорив про бажання багатьох журналістів, віруючих і невіруючих, покласти істину вище своїх власних інтересів. Для мотивації та обгрунтування такої жертви ми без сумніву повинні вказати на чудовий приклад життя, смерті і воскресіння Ісуса Христа, який відмовився бути заляканий насильством та смертю і чия вірність була підтверджена Отцем.

У спробах знайти баланс між різними способами розмов про Ісуса і поважаючи свободу інших релігійних традицій, ми можемо звернутися словами Папи Бенедикта XVI: «Благодійність, до того ж, не може бути використана як засіб залучення в те, що в даний час вважається прозелітизмом. Любов – вільна. Це не спосіб досягнення інших цілей. Але це не означає, що благодійна діяльність повинна якось залишити Бога і Христа осторонь. Для нього завжди є справа до усього людського. Часто причиною глибоких страждань є відсутність Бога. Ті, хто займається благодійністю в ім’я Церкви, ніколи не будуть прагнути нав’язати віру Церкви іншим. Вони розуміють, що чиста і щедра любов є найкращим свідченням Бога, в якого ми віримо і який нас вчить любові. Християнин знає, коли прийшов час говорити про Бога, а коли краще нічого не сказати і дозволити тільки любові говорити. (Deus Caritas Est, 31).».

Цей текст – тези інавгураційної промови Секретаря Папської ради із соціальних комунікацій монсеньйора Пола Тайґе, яку він виголосив 20 вересня 2011 року під час Інавгурації магістерської програми з журналістики Українського Католицького Університету.