Орест Семотюк

Оновлено: 27.03.2015

Курс: медіааналітика

Фахівець із політичної лінгвістики. Кандидат політичних наук.

Орест Семотюк народився у Львові. У 1991-1993 – працівник відділу міжнародних відносин Львівської міської ради; 1993-1995 – заступник керівника Українсько-австрійського наукового центру НАН України; 1995-1997 – працівник львівської філії Австрійського інституту Східної і Південно-Східної Європи (Відень); 1997-1998 – працівник Німецького читального залу (Інститут Гете); 1998-2001 – викладач кафедри іноземних мов Української академії друкарства; 2001-2014 – доцент кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська Політехніка».

Автор 32 наукових публікацій, навчальних посібників «Сучасні технології лінгвістичних технологій» і «Ділова німецька мова», підручника Geschäftskommunikation.

Останні публікації:

  • Концептуальна метафора як засіб реалізації когнітивної матриці «свій-чужий» в політичному дискурсі (на прикладі виступів Ангели Меркель)// Науковий вісник Східноєвропейського національного університету, № 17, 2013.
  • Передвиборчі програми політичних партій України: комп’ютерний контент-аналіз//Збірник наукових праць «Людина. Комп’ютер. Комунікація», Львів, видавництво Львівської Політехніки, 2013.
  • Президентські вибори в Україні 2010: комп’ютерний контент-аналіз періодичних видань ФРН// Мова і культура (Науковий журнал). – К.:Видавничий дім Дмитра Бураго,  2011. – Вип. 14. – Т. VII (153).
  • Інавгураційні промови українських та німецьких президентів: контент-аналіз комунікативних стратегій// Нова філологія. Збірник наукових праць. – Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя, 2011.- № 44.- С.134-137.
  • Комп’ютерний контент-аналіз аргументаційної бази політичних промов Вінстона Черчіля і Йозефа Геббельса (1939-1945)// Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя 2010.- № 38.- С.95-100.
  • Політична комунікація як об’єкт політичної лінгвістики: міждисциплінарний аспект// Мова і культура (Науковий журнал). – К.:Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип.12. – Т.ІІІ (128).
  • Висвітлення українсько-російського газового  конфлікту 2009 р. у німецькій пресі (комп’ютерний контент-аналіз публікацій)// Науковий вісник ВДУ. – Луцьк, 2009. – № 16.

Наукові інтереси: політична лінгвістика, кількісні та якісні методи  аналізу медіатекстів,дослідження текстів друкованих ЗМІ методом комп’ютерного контент-аналізу, вербальні та невербальні засоби ділової комунікації.

e-mail: [email protected]  Facebook: Orest Semotiuk