Борис Потятиник

Оновлено: 24.01.2020

Курси: нові медіа, журналістська етика

Професор, доктор філологічних наук (1997).

Член редколегії міжнародного журналу в галузі медіа-екології Explorations in Media Ecology; голова редколегії часопису МедіаКритика. Має досвід журналістської роботи в редакціях друкованих видань і на телебаченні.

Вважає, що сьогодні журналістика, як ніколи, потребує молодих і талановитих, оскільки вирішується, чи журналістика взагалі матиме майбутнє, а тому є ентузіастом руху порятунку якісної журналістики #saveJournalism.

Наукові інтереси: медіакритика, медіафілософія.

Міжнародні проєкти, стажування:

  • 1994, USA, Indiana University, September — November. Rresearch project, supported by ACTR/ACCELS)
  • 1999-2000 – University of Iowa, USA, Fulbright Scholar
  • 2006-2008 – Resource faculty for “Establishing Media Literacy in Post-Communist Universities” – project with support of Open Society Institute, HESP
  • 2014 – візитуючий професор в Ягелонському університеті (Краків, Польща).
  • 2019 – ERASMUS K2, міжнародний проєкт з реорганізації журналістської освіти в 10 університетах України.

e-mail: borys.potyatynyk@ucu.edu.ua || Facebook


Нові медіа

Пропонується оглядова інформація про застосування нових медіа в різних сферах життя: від щоденного побутового спілкування до освіти, медицини, фінансової сфери, з особливим акцентом на журналістику.

 

Журналістська етика

Окрім порівняльного аналізу кодексів журналістської етики різних країн, розглядаємо проблемні, з погляду етики, ситуації, з якими стикаються журналісти, а також питання контенту, наприклад, дозування еротичного чи насильницького матеріалу в документалістиці й новинах.


Вибрані публікації (монографії і посібники, закордонні публікації)

Тоталітарна журналістика. Львів,1992. 80 с.

Потятиник Б., Лозинський М. Патогенний текст. Львів, “Місіонер”, 1996. 296 с.

Медіа: ключі до розуміння. Львів, ПАІС. 2004. 311 с.

Шагренева шкіра українських медій (розділ у колективній монографії) // Ідентичність і пам’ять у пострадянській Україні: Монографія / Відп. ред. Мирослава Антонович. – К.: Дух і Літера. 2009. – 496 с. С. 367 – 383.

Мас-медіа в демократичному суспільстві (розділ у підручнику) // Основи демократії: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. А.Ф.Колодій. Третє видання, оновлене і доповнене. – Львів: Астролябія, 2009 – 832 с. С. 216 – 239.

Інтернет-журналістика/ навч. посіб. – Львів: ПАІС, 2010. – 246 с.

Potyatynyk Borys. Information Vortexes of the Orange Revolution // Exploration in Media Ecology. 2005.

Potyatynyk Borys. Pseudo-Events Of Ukrainian Maidan: Possible Interpretations \\ Zarządzanie Mediami, Tom 1(2)2013, S. 85–95.

Borys Potyatynyk, Control of Political Communication and State Security: Jamal Khashoggi Case \\ Studies in Politics No. 15/2018 Disputes and Controversies around Selected Problems of Modern Europe The WSB University in Poznan Press Chorzow 2018 P. 231-243