Школа журналістики УКУ продовжує прийом заявок до 20 січня 2014 року для участі в міжнародному Студентському Медіасимпозіумі’2014

Оновлено: 31.01.2014

[на русском языке] [in English]

Школа журналістики Українського Католицького Університету за підтримки Міністерства закордонних справ Данії та консалтингової компанії NIRAS оголошує конкурс заявок студентських наукових статей для участі у І міжнародному Студентському Медіасимпозіумі’2014 TRANSMEDIA: Transformation, Transition, Transgression”, який відбудеться у Львові 21-22 березня 2014 року.

Коротко про СМС’2014:

Науково-практичний Студентський Медіасимпозіум (СМС) покликаний створити нову академічну платформу для обміну ідеями, проектами й результатами наукових досліджень між молодими науковцями і знаними медіадослідниками з України та з-за кордону на базі Школи журналістики Українського Католицького Університету.

СМС’2014 охоплює три напрями: медіадослідження; медіакритику; нові медіа.

  • Науковий лабораторіум СМС фокусується на сучасних дослідженнях медіа і журналістики, а також на трансформаціях у медіа;
  • Майстерня медіакритики має дискусійний характер і спрямована на пошук нових оптик критичного аналізу сучасних культурних процесів, опосередкованих у медіа;
  • Медіаекспериментаріум об’єднує практиків, які розробляють і просувають інноваційні технології і медійні проекти.

Структура СМС передбачає відбір та рецензування конкурсних робіт, індивідуальну співпрацю учасників із дискусантами, презентацію дослідницьких і творчих проектів у межах майданчиків СМС’2014.

Робота із кандидатами відбуватиметься у кілька етапів:

  1. Рецензування, індивідуальна робота дискусантів із учасниками секцій.
  2. Презентації та обговорення доповідей за участі дискусантів, модераторів і гостей секцій безпосередньо під час Симпозіуму.
  3. Усі тексти доповідей буде представлено на веб-сторінці Симпозіуму й опубліковано в електронному збірнику СМС’2014. Найкращі матеріали, рекомендовані дискусантами до публікації у престижних виданнях, після Симпозіуму буде передано до редакцій українських та зарубіжних наукових журналів.

На СМС’2014 також заплановано: виступ почесного спікера Симпозіуму; презентації науково-експериментальних медійних лабораторій; тематичні круглі столи; представлення програм міжнародних наукових обмінів; відкриття медіаекспозиції та фотовиставки.      

Докладну програму СМС’2014 буде оголошено в січні 2014 р.

Робочі мови СМС’2014: українська, російська, англійська.

Участь в СМС’2014 безкоштовна.

Проїзд, проживання і харчування учасників оплачують організатори Симпозіуму.

Симпозіум відбудеться 21-22 березня 2014 року у Львові.

Умови участі в Майстерні Медіакритики та в Медіаекспериментаріумі буде оголошено у грудні 2013 року.

НАУКОВИЙ ЛАБОРАТОРІУМ

Мета конкурсу: дібрати найкращі заявки (проекти) для участі в Симпозіумі.

Умови конкурсу: учасниками конкурсу можуть стати студенти стаціонарної та заочної форми навчання (бакалаври, маґістри, аспіранти і здобувачі, докторанти (PhD)) та молоді науковці будь-якого гуманітарного напряму з України та з-за кордону.

Тематичні напрями СМС’2014

Медіа і соціально-політичні трансформації в Україні та закордоном: медійні ландшафти пострадянського простору; глобалізація, глокалізація, колонізація і деколонізація; інформаційна безпека; ефекти participatory politics;

Трансформації журналістики: репортаж, документ, експеримент і традиції в журналістиці нового часу; таблоїдизація, акселерація і фрагментація новин; ерозії професійної ідентичності; нон-фікшн і наративна журналістика;

Аудіовізуальні комунікації: візуальні/аудіальні практики і медіатехнології; (ре)конструювання минулого на телеекрані; технології пропаганди в сучасних серіалах; фотографія в умовах цифрового середовища; місто як екзистенційний інтерфейс; медіаарт і відеоарт; нішеві артмедіапроекти; інтернет-телебачення, інтернет-радіо як нові медіапарадигми;

Мова і медіа: інституційна цензура та ідеологічна регламентація використання мов; медіариторика і мовні засоби медіапропаганди; мова ворожнечі й мова примирення;  оновлення комунікативних стратегій в умовах цифрових медіа;

Медіа, етика і мораль: інформаційні війни; WikiLeaks та етика розслідування; тролінг, джинса і проблема патогенних текстів; публічне та приватне в соціальних мережах; медіакритика й аксіологія медіа; проблеми біоетики в медіа;

Медіа, Церква і релігія: медіа як поле релігійних і перформативних практик; медіатизація релігії; релігія і медіа як культурні технології; медіа як ритуал і ритуальні моделі комунікації; міжконфесійний дискурс у медіа і проблеми екуменізму;

Медіа і ґендер: ґендерна політика у ЗМІ; тілесні практики і проблема приватного; репрезентація ненормативної фемінності-маскулінності на телеекрані; фемінізація політики й медійної сфери; дискримінаційні практики щодо прав представників різних соціально-етнічних груп;

Медіаантропологія: мас-медіа в культурі повсякдення; форми ретрансляції колективної пам’яті; репрезентація життєвих стилів у мас-медіа; медіадовкілля і життя на екрані у форматі «реаліті»; медіаекологічний дисбаланс;

Медіаінновації, реклама і PR: цифровий маркетинг і ребрединг онлайн; промоція тероризму онлайн; PR-менеджери як ключові нюсмейкери; репутаційний менеджмент та онлайн-піар; вірусний маркетинг та його вплив на медіасередовище; еволюція цифрового маркетингу та комунікацій;

Трансгресія нових медіаформатів та технологій: діджиталізація медіасистем у країнах Західної та Східної Європи; економічна криза і стратегії інновацій в медіаіндустрії; кросмедіаплатформи і технологія storytelling; контент нішевих проектів; соціальні мережі та  перспективи Public Service Media.

На конкурс потрібно подати:

  1. Проектну заявку наукової статті.
  2. Розширене CV автора (має містити інформацію про освіту та професійний досвід конкурсанта, а також нагороди, стипендії, стажування, публікації, презентації тощо; контактні дані, володіння мовами (із приміткою: якими додатковими мовами конкурсант може написати статтю і виступити на Симпозіумі).
  3. Лист-рекомендацію наукового консультанта/керівника (якщо є).

Вимоги до заявок наукових статей:

До участі в конкурсі приймаються студентські заявки за задекларованими тематичними напрямами Симпозіуму. У заявці має бути прописано об’єкт і предмет, а також мету і завдання наукової статті; актуальність та новизну теми; теоретико-методологічне підґрунтя. Перевагу буде надано проектним заявкам, які вирізнятимуться новизною підходу до вивчення наукової проблеми, відображатимуть рівень теоретичного мислення автора, його вміння працювати з емпіричним матеріалом. Заохочується додаткова візуалізація тезових проектів (схеми, таблиці, інфографіка тощо).

Обсяг заявки – не більше 600 слів (14 кегель, шрифт Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5); формати – doc, docx, rtf або pdf.

Заявки мають бути двома мовами: українською і англійською або російською і англійською. Іномовні студенти подають заявки лише англійською мовою.

Термін подання конкурсних заявок: роботи разом із CV авторів та рекомендаційними листами приймаються до 20 січня 2014 включно за електронною адресою: [email protected]

Увага!!! Зреферовані роботи, а також роботи, що містять плагіат, журі не розглядатиме. Цитування та пряма мова мають бути належно оформлені, використана інформація з інтернету має містити посилання на першоджерело.

Підсумки конкурсу буде оголошено наприкінці січня 2014 року. Розподіл секцій, а також індивідуальне призначення дискусантів для подальшої співпраці з авторами буде виголошено наприкінці січня 2014 року. Прийом готових студентських наукових статей відбуватиметься до 10 березня 2014 року.

Журі конкурсу:

Андрій Горних, PhD, професор факультету медіа і комунікації ЄГУ, Литва;

Наталія Кутузова, PhD, Старший  науковий співробітник Інституту Філософії Національної академії наук Білорусі; замісник директора Інституту Безперервної освіти БДУ, Білорусь;

Ольга Шпарага, PhD, доцент ЄГУ, редактор інтернет-журналу «Новая Еўропа», експерт білоруського Центру європейських досліджень;

Анжела Зєлєнскі, PhD, доцент Міжнародного Інституту Менеджменту “IMI-NOVA”, завідуюча кафедрою «Бізнес і Адміністрування», Молдова;

Терезія Рончакова, PhD, доцент кафедри журналістики факультету Літератури і Мистецтв, Католицький університет в Ружомберку, Словакія.

Юлія Голоднікова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри медіакомунікацій Гуманітарного факультету Українського Католицького Університету, Україна;

Марія Титаренко, кандидат наук із соціальних комунікацій, керівник магістерської програми з медіакомунікацій; доцент кафедри медіакомунікацій Гуманітарного факультету Українського Католицького Університету, Україна.

Куратори СМС’2014:

Марія Титаренко: [email protected]

Юлія Голоднікова: [email protected]

[на русском языке]