Ірина Старовойт

Оновлено: 13.07.2017

Starovoit_kopyiaКурси: медіадослідження

Літературознавка, редакторка сайту «Україна Модерна», кураторка рубрики (Де)монтаж пам’яті, кандидатка філологічних наук (2001), доцентка кафедри культурології УКУ, керівниця проектів Центру навчальних та інноваційних технологій. Доцентка кафедри теорії літератури Львівського національного університету імені Івана Франка (2005-2016). Запрошена викладачка у Вищій Східноєвропейській Школі в Перемишлі (Польща, 2008-2010), доцентка-дослідниця у Ґронінґенському університеті, (Нідерланди, 2012-2013). Членка Національної спілки письменників України (з 1997) та Асоціації українських письменників (з 1999).

Досліджує ландшафти пам’яті, провини і порятунку  на рухомих кордонах Східної Європи ХХ ст., описані і проартикульовані різними мовами і розказані засобами автобіографічного письма для різних спільнот нащадками українців, євреїв, поляків.

Живе і працює у Львові.

Публікації

e-mail: i.starovoyt@ucu.edu.ua


Медіадослідження (Дослідницький семінар)

Дослідницький семінар є обов’язковою частиною МА програми з журналістики. У цьому інтенсивному семінарі студенти будуть відточувати свої навички, необхідні для успішного проведення дослідження, а також опису і комунікування його результатів, щоб добре підготуватися  до написання і захисту свого власного дослідження  в наступному семестрі. Зокрема, науковий семінар звертає увагу на такі теми, як розвиток і популяризація науки,  постановка дослідницьких питань, хто пише i читає наукову літературу, кінець епохи байдужого знання, за що науковець відповідає перед суспільством,  особливості гуманітарного наукового пошуку, формулювання гіпотез, їх розбудова і доведення, розшукування джерел до теми, основи наукової дискусії, прогалини в міркуваннях, чуже слово і принципи цитування, складання планів та провадження самостійних досліджень, оформлення і верифікація  результатів, сам процес письма,  а також засоби, завдяки яким наукове писемне мовлення стає второпним, цікавим і переконливим.

e-mail: i.starovoyt@ucu.edu.ua