Стипендії

Оновлено: 26.07.2019

Студенти мають шанс навчатись на магістерській програмі з журналістики, отримавши за підсумками вступного рейтингу одну зі вказаних стипендій. Кількість стипендій може змінюватись :)


Стипендія на перший семестр призначається за результатами вступного рейтингу. На другий, третій і четвертий семестри навчання – за результатами сесій. Рішення про виділення стипендії приймає університетська стипендійна комісія. 


Академічна стипендія «Магістерська»: кількість стипендій – 3

Академічна стипендія «Магістерська» призначена для найкращих за рейтингом вступників на Магістерську програму з журналістики. Стипендія покриває від 50% до 90% внеску студента (ціни освітньої програми) за один семестр навчання.

Стипендія є посеместровою і зберігається протягом всього періоду навчання на магістерській програмі у разі виконання відповідних умов.

Умови отримання стипендії:

  • Вступник повинен увійти в першу 10-ку рейтингової таблиці магістерської програми з журналістики.
  • Сумарний рейтинговий бал вступника на магістерську програму з журналістики  більше-рівно 85/100.
  • Вступник повинен подати оригінали документів у Приймальну комісію до 10 серпня 2018 року (18.00 год.).

За умови досягнення високих показників у навчанні за попередній семестр – середній бал має бути більше/рівно 85/100, і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (окрім поважних причин), стипендіат може отримувати академічну стипендію «Магістерська» на наступний семестр.

Якщо середній бал за попередній семестр складає менше 75/100, студент втрачає право на подальше отримання стипендії.

.

Академічна стипендія «Зі Сходу на Захід»: кількість стипендій – 1

Академічна стипендія «Зі Сходу на Захід» може бути присуджена на основі конкурсу та мотиваційного листа вступникам на магістерську програму з журналістики, які закінчили бакалаврські студії поза Галичиною (всі області за винятком Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської) і виконують відповідні умови.

Академічна стипендія «Зі Сходу на Захід» покриває (1) від 50% до 90% внеску студента (ціни освітньої програми) за один семестр навчання, (2) від 50% до 100% оплати за проживання в Колегіумі УКУ на вул. Червоної калини протягом семестру у разі зарахування на формаційну програму в Колегіумі і (3) видатки на харчування, книжки й транспорт розміром 600-1200 грн. на місяць (до оподаткування) протягом семестру.

Умови отримання стипендії:

  • Вступник повинен увійти в першу 10-ку рейтингової таблиці магістерської програми з журналістики.
  • Сумарний рейтинговий бал вступника на магістерську програму з журналістики  більше-рівно 85/100.
  • Вступник повинен подати оригінали документів у Приймальну комісію до 10 серпня 2018 року (18.00 год.).
  • Вступник повинен підписати Меморандум про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів програм УКУ.

За умови досягнення високих показників у навчанні за попередній семестр, виконання місії УКУ і участі в науковому, духовному і громадському житті, а також дотримання Меморандуму стипендіат може отримувати академічну стипендію «Зі Сходу на Захід» на наступний семестр. При цьому середній бал за попередній семестр має бути більше/рівно 85/100 і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (окрім поважних причин).

Кандидат має заповнити відповідну анкету, написати мотиваційний лист про свій внесок у виконання місії УКУ і подати електронну заявку.

Особа, яка не виконує вимоги, втрачає можливість отримати стипендію. Якщо середній бал за попередній семестр складає менше 75/100, студент втрачає право на подальше отримання стипендії.

Стипендія випускників Школи журналістики УКУ

2016 року Школа журналістики УКУ заснувала власний стипендійний фонд, за рахунок якого один із першокурсників магістерської програми з журналістики посеместрово (за підсумками вступного рейтингу + за результатами першої сесії) отримуватиме грант, який покриває 100% вартості першого року навчання.

Соціальна стипендія

Вступники на магістерську програму журналістики, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, не мають можливості самостійно оплатити навчання і не можуть заробити всі необхідні кошти власною працею, можуть подаватися на соціальну стипендію.

Підставою для розгляду кандидатів на отримання соціальної стипендії можуть бути: 1) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; 2) напівсироти; 3) люди з особливими потребами, інваліди 1 і 2 груп; 4) особи з багатодітних родин (більше 3 неповнолітніх дітей); 5) особи, які мають власних дітей; 6) особи, чиї батьки беруть участь в АТО чи були учасниками АТО; 7) особи з малозабезпечених сімей та інше.

Соціальна стипендія може покривати від 50% до 100% внеску студента за рік чи семестр навчання, а також оплату за проживання в Колегіумі УКУ у разі зарахування на формаційну програму Колегіуму.

Соціальні стипендії можуть розподілятися нерівномірно між освітніми бакалаврськими та магістерськими програмами. Пріоритет у відборі кандидатів на стипендію визначається залежно від гостроти матеріальних потреб та результатів вступних іспитів.

Кандидати, які претендують на отримання соціальної стипендії, мають заповнити електронну анкету.

До розгляду приймаються заявки від вступників за умови, що сумарний рейтинговий бал вступника на магістерську програму журналістики становитиме більше-рівно 80/100. Вступник повинен подати оригінали документів у Приймальну комісію до 10 серпня 2018 року (18.00 год.).

Соціальна стипендія надається на один рік або семестр. За умови високих показників у навчанні, виконання місії УКУ і участі в науковому, духовному і громадському житті стипендіат може отримувати стипендію кілька разів протягом навчання. Середній бал за попередній навчальний рік повинен складати 75/100 і вище.

Увага! У переліку стипендій на 2018/2019 навчальний рік можливі зміни та доповнення. Стежте за оголошеннями нашого сайту та сторінок у соціальних мережах!