Умови вступу: Журналістика

Оновлено: 14.05.2019

Магістерська програма з журналістики
галузь знань – 06 «Журналістика», спеціальність – 061 «Журналістика»

Зарахування абітурієнтів студентами магістерської програми проходить за результатами таких вступних випробувань:

 • ЗНО з іноземної мови (липень 2019)
 • письмового іспиту зі спеціальності
 • фахової співбесіди
 • аналізу творчого доробку абітурієнта
 • середнього бала диплому про вищу освіту

1. ЗНО з іноземної мови (200 балів)

2. Письмовий іспит зі спеціальності (120 балів)

Письмовий іспит має за мету з’ясувати вміння, навики та потенційний фаховий рівень абітурієнта за такими напрямами:

 • редактор новин;
 • новинна журналістика;
 • інформаційні жанри;
 • аналітичні жанри;
 • редагування журналістського тексту.

Іспит проходить в аудиторії. Завдання потрібно виконати протягом 3 год.

3. Співбесіда (60 балів)

Мета співбесіди – визначити фаховий рівень абітурієнта, його журналістський потенціал, коло професійних інтересів, рівень мотивації до навчання.

Співбесіда проводиться у формі письмових та усних запитань-відповідей.

Під час співбесіди абітурієнтові повідомляються бали, які він отримав за поданий творчий доробок. В разі потреби, абітурієнт відповідає на уточнюючі запитання щодо свого творчого доробку.

Співбесіда оцінюватиметься за такими критеріями:

 • мотивація вибору професії журналіста
 • розуміння місії журналіста у сучасному світі, викликів та перспектив професії
 • світоглядні та професійні орієнтири
 • комунікабельність
 • фаховість виконання поставленого завдання
 • аргументованість у відстоюванні власної позиції

4. Творчий доробок (20 балів)

Творчий доробок – це опубліковані в друкованих медіа, в онлайн-виданнях, на радіо і телебаченні авторські матеріали (роботи) абітурієнта. Творчий доробок демонструє фаховий рівень абітурієнта, його журналістський потенціал, коло професійних і тематичних інтересів.

Аналіз творчого доробку відбувається під час співбесіди з абітурієнтом.

Якщо матеріал вийшов під псевдонімом або без підпису, авторство абітурієнта має бути засвідчене підписом редактора відповідного медіа та редакційною печаткою.

Творчий доробок подається в Приймальну комісію разом зі вступними документами.

5. Середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень на основі якого здійснюється вступ (20 балів)

Максимальна кількість балів, яку може набрати абітурієнт під час вступних іспитів – 420.

6. Додатковий фаховий іспит – для вступників з нежурналістських спеціальностей.   

Вступники з нежурналістських спеціальностей для вступу на програму, окрім основних вступних іспитів, мають скласти додатковий фаховий іспит. Для цього потрібно бути зареєстрованим на ЗНО з іноземної мови.

Зареєструватись на додатковий фаховий іспит можна з 13 по 31 травня за посиланням.

Завантажити програму додаткового фахового іспиту зразка 2019 року можна за цим посиланням.