Умови вступу: Журналістика

Оновлено: 12.07.2017

Магістерська програма з журналістики

галузь знань – 06 «Журналістика»

спеціальність – 061 «Журналістика»

Зарахування абітурієнтів студентами магістерської програми проходить за результатами таких вступних випробувань:

 • письмового іспиту з іноземної мови
 • письмового іспиту зі спеціальності
 • фахової співбесіди
 • аналізу творчого доробку абітурієнта

1. Письмовий іспит з іноземної мови (10 балів)

2. Письмовий іспит зі спеціальності (50 балів)

Письмовий іспит має за мету з’ясувати вміння, навики та потенційний фаховий рівень абітурієнта за такими напрямами:

 • редактор новин;
 • новинна журналістика;
 • інформаційні жанри;
 • аналітичні жанри;
 • редагування журналістського тексту.

Іспит проходить в аудиторії. Завдання потрібно виконати протягом 3 год.

3. Співбесіда (30 балів)

Мета співбесіди – визначити фаховий рівень абітурієнта, його журналістський потенціал, коло професійних інтересів, рівень мотивації до навчання.

Співбесіда проводиться у формі письмових та усних запитань-відповідей.

Під час співбесіди абітурієнтові повідомляються бали, які він отримав за поданий творчий доробок. В разі потреби, абітурієнт відповідає на уточнюючі запитання щодо свого творчого доробку.

Співбесіда оцінюватиметься за такими критеріями:

 • мотивація вибору професії журналіста
 • розуміння місії журналіста у сучасному світі, викликів та перспектив професії
 • світоглядні та професійні орієнтири
 • комунікабельність
 • фаховість виконання поставленого завдання
 • аргументованість у відстоюванні власної позиції

4. Творчий доробок (10 балів)

Творчий доробок – це опубліковані в друкованих ЗМІ, в Онлайн-виданнях, на радіо і телебаченні авторські матеріали (роботи) абітурієнта. Творчий доробок демонструє фаховий рівень абітурієнта, його журналістський потенціал, коло професійних і тематичних інтересів.

Аналіз творчого доробку відбувається під час співбесіди з абітурієнтом.

Якщо матеріал вийшов під псевдонімом або без підпису, авторство абітурієнта має бути засвідчене підписом редактора відповідного ЗМІ та редакційною печаткою.

Творчий доробок подається в Приймальну комісію разом зі вступними документами.

Максимальна кількість балів, яку може набрати абітурієнт під час вступних іспитів, – 100.

 


 

   

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on VKEmail this to someone